צור קשר
072-3943212חוות דעת לרשלנות רפואית בשיניים

בית / חוות דעת לרשלנות רפואית בשיניים

מתן טיפול שיניים שאינו עומד בסטנדרטים סבירים ומקובלים, עלול לגרום לנזקים חמורים, יקרים ומשמעותיים, ולעיתים אף לנכות. במקרים קיצוניים, שאינם רבים, טיפול שיניים רשלני עלול לגרום אף למוות.

הגשת תביעת רשלנות רפואית ברפואת שיניים לבית המשפט היא עניין יקר מאוד ודורש את הוכחת הנזק שנעשה והנכות שנגרמה בעקבותיו.

 

רשלנות רפואית בתחום רפואת שיניים

חייבים להפריד בין סיבוכים מקובלים בטיפולי שיניים לבין רשלנות. אם לרופא השיניים שביצע את הטיפול יש הכשרה מתאימה והוא נקט בכל הפעולות הסבירות ועדיין התפתח סיבוך, הרי שלא ניתן לראות בסיבוך רשלנות.


כלומר, לא כל תאונה רפואית הינה רשלנות מצדו של רופא השיניים והגדרת הרשלנות איננה מותנית בתוצאות הטיפול אלא ב"מבחן הרופא הסביר". נרחיב ונאמר כי אם הרופא העניק טיפול שיניים סביר, בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקובלים (והספרות המקצועית כמובן) ויידע את המטופל על השלכות הטיפול והסיכונים הכרוכים אז הוא עמד במבחן הרופא הסביר.

יש צורך גם להבדיל בין תביעות על רקע סיכסוך כספי שפרץ בין הרופא למטופל לבין תביעות על רקע רשלנות רפואית אמיתית.

כאשר כבר הוגשה תביעת רשלנות לבית המשפט, יש צורך להגיש גם חוות דעת של רופא שיניים מומחה. הרופא המומחה בודק את המטופל, מתעד את המצב הנוכחי וכותב חוות דעת רפואית משפטית, שבה מפורטים שלבי הטיפול הרשלניים לכאורה, בהשוואה לסטנדרטים המקובלים ברפואת שיניים.

 

אילו מקרים נחשבים כרשלנות רפואית?

רשלנות רפואית בעולם רפואת השיניים אינה מקרה אחד ספציפי אלא פעילות שלא עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים הרפואיים והמשפטיים בתחום הרשלנות. כלומר, יכול להיות מקרה בו הרופא פעל כראוי אך אינו פעל על פי עקרון ההסכמה מדעת, בו צריך להיות מיודע המטופל על ההליך הרפואי ולהסכים לו. מקרים בהם לא נקט רופא השיניים בחובת הזהירות אל מול המטופלים והליכים רפואיים בהם לא נערך מעקב ראוי אחר התקדמות הטיפול. יכולים גם הם להיחשב כרשלנות רפואית. יתר על כן, ישנם תקדימים של מקרי רשלנות הנבעו מהפסקת טיפולי שיניים לאחר שכבר החלה סדרת טיפולים ולא נמשכה מסיבות כלכליות או עקב דרישת חוב.

 

אילו תנאים צריכים להתקיים על מנת לקבוע רשלנות רפואית בתחום רפואת השיניים?

  1. רופא השיניים לא ביצע את חובת הזהירות
  2. למטופל נגרם נזק כתוצאה מהטיפול
  3. קיים קשר של סיבה ותוצאה בין אי עמידה בחובת הזהירות והנזק שנגרם למטופל

חוות דעת של מומחה ברפואת שיניים

חוות דעת מומחה עולה אלפי שקלים ולעיתים יש צורך במספר חוות דעת הניתנות על ידי מספר מומחים מדיסיפלינות שונות.

במרפאתנו ניתן שירות לחוות דעת לבית המשפט בכל הנוגע לרשלנות רפואית בטיפולי שיניים: בפגישה ראשונה אני בוחנת את כל החומר הרפואי הרלוונטי וקובעת האם יש עילה לתביעת רשלנות, מכובע של רופא שיניים ולא של עורך דין. אם יש עילה כזו, אני מוציאה חוות דעת מפורטת בשיתוף פעולה עם עורך הדין של המטופל.